Dịch vụ /

Các dịch vụ tại phòng khám

Dịch vụ

BẢNG DỊCH VỤ

 • 1. KHÁM THƯỜNG
 • 2. KHÁM DINH DƯỠNG
 • 3. KHÁM ƯU TIÊN(NHANH, TƯ VẤN NHIỀU)
 • 4. KHÁM GiỜ TRỰC (11H30-13H)
 • 5. KHÁM CẤP CỨU
 • 6. VẬT LÝ TRỊ LIỆU
 • 7. TRUYỀN DỊCH (THUỐC + KIM LUỒN)
 • 8. HÚT ĐÀM, HÚT MŨI
 • 9. VỆ SINH RỐN + VS TAI
 • 10. CHẤM NITRAT BẠC
 • 11. CẮT CHỈ, THAY BĂNG, RẠCH NHỌT
 • 12. NONG DA BAO QUI ĐẦU
 • 13. TÁCH DÍNH MÔI
 • 14. CẮT KÉN, LẤY DỊ VẬT, LẤY KÉM
 • 15. KHÂU – DÁN VẾT THƯƠNG
 • 16. SIÊU ÂM MÀU TỔNG QUÁT
 • 17. XÉT NGHIỆM
 • 18. PHUN KHÍ DUNG
 • 19. X - QUANG