Bác sỹ /

Thông tin chi tiết bác sỹ phòng khám

Phạm Thị Thu Hồng

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trịnh Ngọc Tuấn

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1 Nhi
...

Lâm Thanh Tùng

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
...

Chìu Kín Hầu

Trình độ: Thạc sỹ, bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đỗ Hoàng Minh

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Lâm Ngọc Ánh

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
...

Hồ Hữu Sơn

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Hồ Trần Phương Thảo

Trình độ: Bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nguyễn Xuân Đạt

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nguyễn Hồng Phương Khanh

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trần Thu Vân

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Trình độ: Thạc sỹ, Bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

BS Tuyết Dung

Trình độ: Bác sỹ khoa dinh dưỡng
Bệnh viện Nhi Đồng 2